Wat is nieuw

De kracht van focus

Val jij vaak in herhaling? Voel jij je niet gehoord? Kost het je moeite om iemands aandacht vast te houden? Frustreert het jou ook wanneer jouw wensen, grenzen en ideeën niet overkomen?


Dan heb jij baat bij de kracht van focus.

 


Focus

Focus is het richten van je aandacht en energie op één punt. Het behoort tot de vier pijlers van ware kracht: geaard zijn, focus, kracht/moed en flexibiliteit. Wanneer deze pijlers in gelijke mate ontwikkeld zijn, als de poten van een tafel, ben je in je ware kracht. Je tafelblad ligt dan stabiel. Je kunt dan elke situatie tegemoet treden vanuit een alerte rust. Vergelijk het met een Oosterse vechtkunstenaar.

Van de vier pijlers is focus bij vrouwen vaak het minst ontwikkeld. Tijdens een presentatie voor onderneemsters deed ik met hen een focus oefening. Het is een fysieke oefening waarbij je zowel je arm, je stem en je ogen richt op één punt in de ruimte. Een soort messenwerpen. De vrouwen kwamen tot de ontdekking dat het moeilijk was om alle drie de handelingen tegelijk uit te voeren, om het bij één punt te houden en ervoeren gêne om hun stem te laten klinken. 
 

Je stem laten horen 

Wat maakt het lastig voor vrouwen om letterlijk hun stem te laten horen? Ik stelde de vraag aan de onderneemsters. Zij vertelden dat zij tijdens de oefening gedachten kregen als ‘Mag ik wel zoveel herrie maken?’, ‘Ben ik niet te agressief?’, ‘Wat zullen de buren van me denken?’ en ‘Wie ben ik dat ik me mag laten horen?’ Uit deze vragen spreekt twijfel: ben ik het waard om ruimte in te nemen? Zowel fysiek als vocaal hebben vrouwen de neiging zichzelf klein te houden. Zonder een oordeel te willen vellen over de mogelijke oorzaken, draagt dit inhouden er toe bij dat je niet gehoord wordt. Je hebt je lichaam en je stem nodig om dat wat je te zeggen hebt, over te brengen. 
 

Zes stappen van heldere communicatie

In de messenwerp oefening zitten de 6 stappen van heldere communicatie besloten:

1) aandacht bij jezelf
2) contact maken met de ander
3) de noodzaak voelen om te zeggen wat je te zeggen hebt
4) het zeggen
5) kijken of het aankomt
6) met je aandacht terug naar jezelf

De onderneemsters oefenden deze 6 stappen in tweetallen. Zij ontdekten dat zij meestal stappen 2, 5 en 6 overslaan. Daarmee betrek je de ander te weinig: er is geen contact en je weet niet of het is aangekomen. Het enige wat je gedaan hebt is lozen: jij bent het in ieder geval kwijt. Wanneer je wel alle 6 stappen volgt, komt jouw boodschap in één keer aan.
 

Zeg het in één zin

Het kernachtig verwoorden wat je wens, besluit of plan is, blijkt voor veel vrouwen een uitdaging te zijn. Je wilt immers de relatie goed houden. Ook de onderneemsters voelden de neiging om hun boodschap meteen uit te leggen, te verzachten met bijzinnen, of te larderen met begrip voor de ander. In plaats van de relatie behouden, geeft het ruimte voor onderhandelen. Je wint aan focus wanneer je stap 4 beperkt tot één zin. Het is net als met schaken: je doet een zet. Dan wacht je op de tegenzet. Vervolgens reageer je daar op. Je geeft pas uitleg wanneer de ander daarom vraagt.

Aan het eind van de presentatie vroeg ik de vrouwen om beurten op te staan en met de 6 stappen hun ene zin te zeggen. Zinnen als ‘Nee, je krijgt geen vrij’, ‘Mijn tarief is € 85,- per uur’ en ‘Ik onderhandel niet over mijn tarief’ kwamen krachtig en overtuigend over. De onderneemsters waren verheugd dat zij dit konden en mochten zeggen. Zij gaven zichzelf toestemming om hun eigen ruimte in te nemen. Eén van hen riep enthousiast: ‘Dit ga ik op mijn kinderen toepassen!’

 

Ga terug