Wat is mijn werkwijze

Feel, speak, lead

Feel, speak, lead. Die woorden zijn als een drietrapsraket die je van leiding nemen naar leiding geven brengt. Het begint bij gewaar worden van de signalen van je lichaam, je emoties, je gedachtes: feel. Vervolgens ontwikkel je het zelfvertrouwen en de vaardigheid om jouw waarheid te spreken: speak. Je wordt een voorbeeld wanneer je laat zien hoe je met flexibiliteit weerstanden ombuigt met respect voor alle betrokkenen: lead.

Experimenteren en oefenen

De werkwijze van Woman What's Up is uniek in het combineren van abstracte fysieke oefeningen met introspectie en het voeren van gesprekken. Je leert je lichaam als instrument kennen en beheersen. Steeds wordt de verbinding gelegd met gedrag en communicatie. 

Een ander kenmerk is de ruimte om te experimenteren met gedrag. Hoe meer je onderzoekt, des te sterker wordt je herstellingsvermogen bij tegenvallers in het echte leven. Woman What's Up draagt zorg voor een veilige omgeving waarin alles van jou, inclusief alles wat ongemakkelijk is, welkom is.

'Wat mij aanspreekt is de verbinding die zij legt tussen communicatie en het gewaar worden van de signalen in je lichaam. Ze stimuleert, inspireert, is positief en geeft veel vertrouwen.'

Sinds 2013 werkt Woman What's Up samen met Margreet van Rixtel, oprichtster van www.topvrouw.nl Zij biedt vrouwelijke professionals die werkzaam zijn in complexe organisaties een jaarprogramma met coaching en training. Mijn manier van werken is integraal onderdeel daarvan.

 

Wie ben ik?

Wat bied ik?